Cách thức xoá thẻ visa thay đổi phương thức thanh toán?

user6460144
Participant
0 Votes

Tôi muốn hỏi cách thức xoá thẻ visa thay đổi phương thức thanh toán!

3 REPLIES 3
user6460144
Participant
0 Votes

Chào bạn,

Tôi muốn hỏi cách thức xoá thẻ Visa thanh toán trên tài khoản 

Zoe_H
Employee
0 Votes

xin chào @user6460144 

 

Cảm ơn bạn đã liên hệ với Cộng đồng! Để cập nhật thẻ trong hồ sơ, vui lòng chọn tên của bạn ở góc trên cùng bên phải màn hình, chọn Tài khoản của tôi, sau đó phương thức thanh toán của bạn sẽ ở bên dưới để bạn có thể chọn chỉnh sửa. Cảm ơn!


Zoe H.
Community & Social Media Support

Did I answer your question? If so, please mark my post as an "Accepted Solution" by clicking the Accept as Solution button in the bottom right hand corner of this post.

You're not alone on your email marketing journey. Connect with a Marketing Advisor to see how they can help you develop the right strategy for your business and get the most out of your Constant Contact experience.
Zoe_H
Employee
0 Votes

xin chào @user6460144 

 

Cảm ơn bạn đã liên hệ với Cộng đồng! Để cập nhật thẻ trong hồ sơ, vui lòng chọn tên của bạn ở góc trên cùng bên phải màn hình, chọn Tài khoản của tôi, sau đó phương thức thanh toán của bạn sẽ ở bên dưới để bạn có thể chọn chỉnh sửa. Cảm ơn!


Zoe H.
Community & Social Media Support

Did I answer your question? If so, please mark my post as an "Accepted Solution" by clicking the Accept as Solution button in the bottom right hand corner of this post.

You're not alone on your email marketing journey. Connect with a Marketing Advisor to see how they can help you develop the right strategy for your business and get the most out of your Constant Contact experience.