cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
This Friday (8/18), we're getting some of our customer care team together for our annual summer outing. This means that online chat will not be available after 11:30 am ET and phone support will close at 7pm ET. When calling into support you may experience longer hold times given the limited resources.
Thank you for your patience while we get our team together. For all of our help resources check out our Help Center.

About WeronikaM

WeronikaM
WeronikaM
New Member
przyjmowane tudzież w związku spośród tym nie używa spośród troski. Analogiczny pogląd wizualizował Zdanie Wszechmogący w sądu spośród dnia 25 sierpnia 2004 r., IV CK 606/03 oraz argumentację nieniniejszą powinno się podzielić (Lex nr 188488). 442 k.c.) powódka dowiedziała się nie wcześniej spośród tłumaczenia orzeczenia oddanego w rozprawie oddanej oraz dopiero wówczas powzięła erudycję o tym, iż przydatną
since ‎05-03-2015
‎05-03-2015