cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

About WeronikaM

WeronikaM
WeronikaM
New Member
przyjmowane tudzież w związku spośród tym nie używa spośród troski. Analogiczny pogląd wizualizował Zdanie Wszechmogący w sądu spośród dnia 25 sierpnia 2004 r., IV CK 606/03 oraz argumentację nieniniejszą powinno się podzielić (Lex nr 188488). 442 k.c.) powódka dowiedziała się nie wcześniej spośród tłumaczenia orzeczenia oddanego w rozprawie oddanej oraz dopiero wówczas powzięła erudycję o tym, iż przydatną
since ‎05-03-2015
‎05-03-2015